Instrukcja aplikowania

Informacja dla kandydatów do pracy w Wigropol Spółka. z o.o.

Przed wysłaniem swojej aplikacji (podanie o pracę/list motywacyjny, CV, informacja
o kwalifikacjach, etc.) konieczne jest zapoznanie się z poniższą informacją dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych a następnie wyraźne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Wigropol Spółka z o.o.

Wyrażenie zgody/zgód polega na skopiowaniu poniższych reguł przedstawionych w punkcie nr 9,
zaznaczeniu właściwej zgody i ?wklejeniu? ich do Twojego podania o pracę/listu motywacyjnego lub CV. Dokumenty kierowane do Spółki bez klauzuli z punktu nr 9, będą:  niszczone bądź kierowane do aplikanta do uzupełnienia wymaganych klauzul (wg wyboru Spółki).

Wszelkie dokumenty należy wysyłać:

 • listownie na adres: Wigropol Spółka z o.o., ul. Krzywa 3, 59-100 Polkowice,
 • na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Informacje dotyczące przetwarzania
danych osobowych kandydatów do pracy

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Wigropol Spółka z o.o. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, tj. oceny Twoich kwalifikacji, umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy w Wigropol Spółka z o.o. na stanowisku, na które aplikujesz. Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania lub usunięcia, prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz inne prawa opisane w szczegółowej informacji o przetwarzaniu Twoich danych. Szczegółowe informacje
na temat przetwarzania Twoich danych osobowych znajdują się poniżej.

1.     Administrator danych osobowych:

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Wigropol Spółka z o.o. (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Wigropol Spółka z o.o., ul. Krzywa 3, 59-100 Polkowice,
 • na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.     Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

 • ocenić Twoje kwalifikacje do pracy na stanowisku, na które aplikujesz;
 • ocenić Twoje zdolności i umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które aplikujesz;
 • wybrać odpowiednią osobę do pracy u nas.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 • przepis prawa (art. 221 1 Kodeksu Pracy) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy
  o pracę ? w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
 • niezbędność przetwarzania do zawarcia umowy o pracę;
 • Twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazujesz nam z własnej inicjatywy dane inne niż: imię i nazwisko; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
 • nasz uzasadniony interes ? w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Twoje umiejętności i zdolności ? jest to nam potrzebne do oceny, czy jesteś odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy;
 • Twoja zgoda na przetwarzanie danych do celów prowadzenia przyszłych rekrutacji.

3.     Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez okres rekrutacji, a po jej zakończeniu przez okres 18 miesięcy od zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz.

4.     Obowiązek podania danych

Konieczność podania danych osobowych wynika z 221 § 1 Kodeksu Pracy. Konsekwencją niepodania przez Ciebie danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia
w realizowanym w Wigropol Spółka z o.o. procesie rekrutacyjnym. Podanie danych osobowych
w zakresie szerszym niż to wynika z 221 § 1 Kodeksu Pracy jest dobrowolne.

5.     Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 3. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 4. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację ? w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punkcie
nr 1 powyżej).

6.     Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w CV i w liście motywacyjnym, inne niż: imię i nazwisko; data urodzenia; miejsce zamieszkania; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia lub przetwarzanie danych w celach prowadzenia przyszłych rekrutacji ? masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych
w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać:

 • listownie na adres: Wigropol Spółka z o.o., ul. Krzywa 3, 59-100 Polkowice;
 • na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

7.     Prawo wyrażenia sprzeciwu

W zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu ? masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8.     Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.     Zgoda na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji

Zgoda na przetwarzanie danych do aktualnej rekrutacji

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody/* na przetwarzanie przez Wigropol Spółka z o.o. moich danych osobowych zawartych w przesłanych przeze mnie CV i Liście Motywacyjnym do celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję.

Prawo wycofania zgody

Możesz w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych poprzez wysłanie oświadczenia na adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie na adres Wigropol Spółka z o.o. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

 

Zgoda na przetwarzanie danych do celów przyszłych rekrutacji

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody/* na przetwarzanie przez Wigropol Spółka z o.o. moich danych osobowych zawartych w przesłanych przeze mnie CV i Liście Motywacyjnym do celów prowadzenia procesów rekrutacyjnych w przyszłości.

Prawo wycofania zgody

Możesz w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych poprzez wysłanie oświadczenia na adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie na adres Wigropol Spółka z o.o., ul. Krzywa 3, 59-100 Polkowice. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

_________________

*/ niepotrzebne skreślić

 
 

Znamy się na ciężkim sprzęcie